En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Medeltida mässhake/Medieval chausable

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 26 Aug, 2012 15:40

Dockan fick sin nya medeltida mässhake och stola till medeltidsveckan. Mässhaken är sydd av sari-tyg. Trots att det är tunt är det svårt att i ett så litet plagg få fram det rätta fallet. Mässhaken är sydd som en medeltida "klocka" - en halvcirkel hopsydd mitt fram.

The doll got his new medieval chausable and stole in time for the Medieval Week. The chausable is made of fabric for a sari. Even if the fabric is light it is difficult to have a so small garment to look as a fullsized garment. The chausable is made as a medieval bell-shaped chausable - a semicircle sewn together in the front.

Alban utbredd ser ut så här. Den är sydd efter medeltida förebilder.
The alb spread looks like this. It is made after medieval models.