En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Knappar/Buttons

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 24 Feb, 2012 21:33

Jag har funderat över varför alla beskrivningar hur man syr knappar utgår från en rund tygbit. På de bilder av fynd jag sett (t.ex. i Textiles and Clothing om fynden från London) är det svårt att se vilken form tygbiten man sytt knapparna av har.

När man syr av en cirkelrund tygbit blir det ganska mycket spilltyg över. Visserligen kan man använda det till att fylla knapparna med men med tanke på hur man tog tillvara på varje tygbit verkar det inte rimligt.

Om man istället använder en kvadrat så kommer allt tyg till användning. Man syr runt på samma sätt, viker in och fortsätter att runt, runt tills knappen blivit hård och rund.

Hädanefter kommer jag att sy mina knappar av kvadratiska tygbitar!

I have thought about why all descriptions of how to sew buttons suppose a round piece of fabric. On the pictures of finds I have seen (for exemple in Textiles and Clothing) it is difficult to see the shape of the piece of fabric the buttons are made from.

When sewing a button from a round piece of fabric there will be quite a lot of waste fabric. Of course you can use it to fill the buttons, but bearing how all fabric was taking care of in mind, it doesn´t seems likley.

If you instead use a square, all the fabric will be used. You make running-stiches around in the same way, fold the fabric inside the button and continue until the button is hard and wellshaped.

From now on I will make my buttons from square pieces of fabric!