En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Ny katergori/A new category

NyttPosted by Åsa Martinsson 23 Nov, 2011 18:01
Allt om broderi är nu flyttat till en egen, ny kategori.

All about embroidery is now found under a own, new category.