En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Vävredskap/Tools for weaving

Medeltid/MedievalPosted by Martin Eriksson 08 Jul, 2011 12:35
Om man ska föreställa en vandrande försäljare på en medeltidsmarknad måste man ha något smått att saluföra. Det blev några bandgrindar, en del nystpinnar och en enda garnsticka.

If you are a pedlar on a medieval market you must have something small for sale. I made some rigid heddles, peg for making balls of yarn a single shuttle.


Bandgrindarna är en förenklad modell efter den lilla medeltida grinden från Väskinde på Gotland. Grindarna är inte bara till försäljning - de är också användbara i våra kurser i bandvävning.

The rigid heddles are a simpified version of the little medieval rigid heddle from Väskinde on Gotland. They are not only for sale - they are also useful when we have courses.


Nystpinnarna är gjorda av rundstav, gotländskt kärnvirke. Varför snida hela pinnen, när man kan köpa den färdigsvarvad. Här är några nystan som gjorts med en nystpinne.

The pegs are made from round billets, heartwood from Gotland. Why carve when you can buy it ready turned. Here some balls made with a peg.


Garnstickan har en traditionell form. Den är bara 7,5 cm och gjord för smala bandvävar. När jag skulle olja in våra medeltidsbänkar tog jag linolja på de här små vävredskapen också.

The shuttle has a traditionell shape. It is 7,5 cm and made for narrow weaves. When oiling our medieval benches I oiled all the small weaving tools as well.