En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Complex Drafting

WeavePointPosted by Åsa Martinsson 21 Jan, 2010 15:09
Pattern and Loom av John Becker finns nu att fritt att ladda ner från nätet. Läs här. Complex Drafting konstruerar till stor del bindningar på samma sätt som i Beckers bok.

Vad skiljer Complex Drafting från andra vävprogram?
Det väsentliga är att man kan solva på både mönsterskaft och bottenskaft - alltså tråden kan ritas in på flera olika skaftgrupper.

I samma diagram får man alltså både mönstret och bottenbindningen. Det här gör Complex Drafting unikt. I andra program kan man antingen se dragnotan eller trampordningen.

Ett exempel på en lampas visar hur det ser ut.

I Complex Drafting ligger alltid solvningen ovanför mönster. Längst upp finns mönstersolvningen och den är kopplad till dragnotan längst ut till höger, utanför trampordningen för bottenskaften. Bottensolvningen kan ritas på två olika system. Det är för att förenkla när man konstruerar bindningen - man kan kopiera och klistra in separat i de olika systemen. Men man kan naturligtvis lägga in den i samma. I vävstolen blir det ingen skillnad.

Den som är intresserad av hur Complex Drafting korresponerar med Beckers bok kan läsa lite mer HÄR

Complex Drafting ersätter inte ett standard vävprogram, utan är ett komplement. Man kan se det som en utvidgning, användbart när man ska utforska lite mer komplicerade bindningar. Ibland kan en konstruktion vara enklare att utföra i Complex Drafting, trots att man ska väva i en vanlig vävstol. Man tar helt enkelt bindemönstret från Complex Drafting och öppnar det i WeavePoint Standard och får då en solvning och trampning på vanligt sätt.

Mer uppgifter om Complex Drafting finns HÄR.
Ladda gärna ner en DEMO