En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Panache

SCAPosted by Åsa Martinsson 02 Feb, 2011 12:38
Vid Styringheims Luciafest blev jag upptagen i The Order of the Panache. Och vid kröningen i Attemark i januari blev även Renika det. Jag sydde var sin börs till oss.
Båda är av ylletyger med silkebroderi. Eftersom jag vid samma tillfälle även blev tilldelad Styringheims Örn så finns det en örn på den andra sidan av min börs. Jag utgår från att alla ser att det är en örn! Förlagan är ett "stiliserat roffågelshufvud af brons med halsen i form en hålk." Det är hittat på Gotland i Visbytrakten och är avbildat i Historiska museets katalog från 1907.
On the Styringheim's Luciafeast 2010 I was made a member of The Order of the Panache. And on the Coronation in Attemark in January 2011 Renika was made one too. I made each of us a pouch with the badge of the Panache.

The pouches are of wollen cloth with embroderies in silk. As I at the same occasion got the Styrinheim "Örn" (eagle) I put an eagle on the other side of my pouch. Of course all can se it is an eagle! The orginal is a head of a bird of prey in bronze found near Visby in the begining of the 20th century.