En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

En ny kategori/A new category

SCAPosted by Åsa Martinsson 01 Feb, 2011 20:05
Under rubriken SCA lägger vi det som har direkt anknytning till SCA - Drachenwald, Nordmark och Styringheim. En hel del av det vi skriver under Vävning och Medeltid hör också till SCA. De avdelningarna blir, som denna, från och med nu tvåspråkiga.

För den bloggläsare som händelsevis inte känner till SCA betyder det Society of Creative Anachorism. Föreningen startade för ett fyrtiotal år sedan i USA och är nu spridd över hela den kända världen och har 17 kungadömen, de allra flesta i Nordamerika. Vi tillhör baroniet Styringheim (Gotland) inom hertigdömet Nordmark (Norden) inom kungadömet Drachenwald (Europa, Afrika, Mellanöstern)

The material that more specific belong to the SCA-world - Drachenwald, Nordmark and Styringheim - will have its place here. Much of what we write under Vävning/Weaving and Medeltid/Medieval is also of interest för the SCA-people. These parts of the blog will from now on be in both swedish and english.

For the reader that don't know SCA - the full name is the Society of Creative Anachorism. It all begun about forty years ago in USA and is now spread over the whole known world. There are 17 kingdoms, most of them i North Amerika. We belong to the barony of Styringheim (Gotland) in the principality of Nordmark, in the kingdom of Drachenwald.