En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Naama 1.0

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Martin Eriksson 12 Sep, 2017 13:52

Vi har i flera år önskat att kunna återskapa en medeltida vävverkstad, där vävstol och redskap är tillverkade efter medeltida förebilder, föremål eller manuskriptbilder. Nu har önsketänkandet blivit ett projekt!

For several years, we've wanted to recreate a medieval weaving mill with a loom and tools manufactured based on medieval models, artefacts, or manuscript illuminations. Our wish has finally become a project.

Det började så smått med att jag* under vintern fick tillverkat** några skyttlar och en spollåda. Skyttlar finns bl.a. bevarade från Novgorod. Mina har lite olika former och de är mycket lika de äldre skyttlar utan botten som fortfarande finns kvar. På många medeltida bilder ser man redskapet för att spola garnet. En sådan spollåda har vi nu och den fungerar alldeles utmärkt.

It began on a small scale – during the winter I* had a woodworker** make some shuttles and a winding box for me. Examples of medieval shuttles have been found in places such as Novgorod; mine have varying shapes and are similar to older shuttles with no bottom. You can see winding boxes in many medieval pictures. We now have this type of winding box and it works very well.


Men den stora utmaningen var själva vävstolen. Den skulle tillverkas och utrustas ”medeltida”. Vävstolen har vi planerat i flera år. Och naturligtvis är det Naamas vävstol som är förebilden. Nu före sommaren (2017) blev prototypen färdig. Den fick följa med till Bornholm för att testas under våra veckor där. Naama är tillverkad med sådana mått så att hon isärtagen får plats i bilen.

The greatest challenge was making the loom itself. The goal was to manufacture and equip it "medievally". We had been planning the loom for several years based, of course, on Naama's loom. We finished the prototype this past spring (2017). We brought it with us to Bornholm to test it during our three weeks there. When dismantled, Naama's size allows her to fit into our car.

Den högra bilden tagen i Stormansgården på Bornholm. Foto: Peter Hollbaum-Hansen.

Naama blev utrustad med två skaft med fasta solv. Provvarpen bestod av Möbelåtta enkelt 8/1 som jag vet håller. Tätheten fick jag anpassa till de rörskedar jag har. Inslaget är Kampes 6/1. Nu var ju inte det viktiga att få till ett bra tyg, utan att få vävstolen att fungera och visa oss vad som ska förändras och förbättras.

Naama has two shafts with fixed heddles. The test warp was Möbelåtta, an 8/1 single that I know will hold as a warp yarn. The warp density was adjusted to the reeds which I already have. The weft was Kampes' 6/1 single. It wasn't important to produce a good cloth at this point but, instead, to get the loom to work and to show us what needs to be changed and improved.


Principen är den samma som med en modern vävstol, men det mesta uppför sig faktiskt på ett annat sätt. Till en början luddade varpen så mycket att jag trodde att det skulle bli nödvändigt att klistra den. I Naama blev det större påfrestningar på varpen än då jag vävde med samma garn i min stora vävstol. Efter konsultation med Marie Ekstedt Bjersing så löste det sig. Det hela gick riktigt bra utan klistring med lösare spänning och lägre skäl mm. Det blev till slut också ett riktigt bra tyg, med en trevlig kvalité efter valkning.

The weaving principle is the same as that for a modern loom but, in fact, most things work differently. To start with, the warp pilled so much that I thought that I would need to add sizing. Naama put more stress on the warp when compared with weaving with the same yarn on my big loom. Consulting with Marie Ekstedt Bjersing helped me solve the problems. Sizing wasn't necessary with looser tension, smaller sheds, and other adjustments. At the end, the quality of the cloth was very good, with a nice hand after fulling.

I höst ska vävstolen modifieras en del, tramporna ska fästas framtill som på vår ursprungsbild, varp och tygbommar ska göras om, en lite bättre spännanordning för tygbommen ska ordnas och en del annat. Och så har jag knutit en ny omgång med kortare solv.

This autumn the loom will be modified somewhat – among other things the treadles will be fastened at the front (as in our original picture), the warp beam and fabric beam will be reworked, and the tensioning device for the fabric beam will be improved. I've also made a set of new (shorter) heddles.

Någon gång i vår kan vi berätta om Naamas vävstol version 1.1.

Next spring we'll be able to share more about the Naama loom, version 1.1.

(translation: Randy Sklaver)

* Jag/I = Åsa
** woodworker: Skyttlar/Shuttles = Martin. Spollåda/Winding box = Lennart Olofsson.