En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Fler Knapphålssaxar/More Scissors for buttonholes

Annan textil/Other textiliesPosted by Åsa Martinsson 12 Sep, 2014 16:05
För tre år sedan köpte jag de knapphålssaxar som fanns kvar hos Bergman & Johansson. De saxarna fick snart nya hem. Därefter har jag letat efter fler, och det har även Bergman & Johansson gjort. Nu har de hittat saxar. Det är en lite annorlunda konstruktion, och de är större.

Efter att jag skrev det förra inlägget om saxarna fann jag en liten vacker sax i en antikaffär. Den har skruven kvar! Men fortfarande är mormors den allra bästa. Jag måste leta reda på en skruv till den.

Till vänster de två gamla, till höger de nya.
To the left the older ones, to the right the new.

Three years ago I bought all the scissors for buttonholes that Bergman & Johansson had in stock. Those scissors soon found new homes. After that I have searched for more ones. And so did Bergman & Johansson. Now they have found some scissors. They have a little different construction, and they are bigger.

After I wrote about the scissors I found one little beutiful one in an antique shop. And it had its screw. But my grandmothers is still the best one. I must just find a screw for it.