En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Vävprojekt/Weaving projects

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 15 Jan, 2014 21:21
Under "Vävning" har jag inte skrivit något under hela förra året. Men det betyder inte att det saknats vävprojekt! Jag har vävt sängutrustning och annat till Stormannens kammare på Middelaldercentret på Bornholm. Allt detta finns under "Bornholm 2013". Också under 2014 kommer det mest att handla om Bornholm. Men också något inför den stora Vävmässan i september.

I have not written anything here under "Weaving" during the last year. But it dosen´t means that there were no weaving projects. I have woven textilies for the bed and the chamber on the Medieval Center on Bornholm. All about that you can read in "Bornholm 2013". Sorry - just in swedish. This year the most of my weaving will be for Bornholm. But also something for the Weaving Fair in september.