En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Tygklädda askar/Fabric covered boxes

SCAPosted by Åsa Martinsson 25 May, 2012 11:07

Under Dubbelkriget 2012 hade jag en kurs i att göra tygklädda askar. Fem fantastiska askar blev färdiga. Drottningens val föll på asken längst upp till höger.

Under Double Wars 2012 I had a class to make fabric covered boxes. Five fantastic boxes were made. The Queens choise fell on the box up to the right.

Estrella

SCAPosted by Åsa Martinsson 19 Feb, 2011 19:10


Gåvovantar till Estrella
Drottning Eleanora bad mig om två par vantar att ha med som gåvor. Tyget är vävt av Morten Kanik. Det är den andra vantväven han väver. HÄR är en bild där han väver sitt eget par vantar.

Modellen är efter en medeltida vante i Lödöse museum. Tyget som vantarna är sydda av är däremot inte en kopia av förlagan. Tyget har jag tagit fram för att det ska vara lätt för också en oerfaren vävare att väva tyget till ett par egna vantar.

Snoddarna har det mottagande kungarikets färger.

En bild på orginalvanten.


Mittens for the Estella Gift Basket

Queen Eleanora asked me to make två pairs of mittens. Morten kankik has woven the cloth. This is the second cloth for mittens is has woven. HERE is a picture when he is weaving for his own mittens.

The model comes from a medieval mitten, found in Lödöse in Västergötland. The cloth is on the contrary not copied. I have made the quality of the cloth in a way to make it easy for an unexperienced weaver to weave a cloth for a pair of mittens for himself.

The straps are in the colours of the reciving kingdom.


A picture of the medieval mitten.


Panache

SCAPosted by Åsa Martinsson 02 Feb, 2011 12:38
Vid Styringheims Luciafest blev jag upptagen i The Order of the Panache. Och vid kröningen i Attemark i januari blev även Renika det. Jag sydde var sin börs till oss.
Båda är av ylletyger med silkebroderi. Eftersom jag vid samma tillfälle även blev tilldelad Styringheims Örn så finns det en örn på den andra sidan av min börs. Jag utgår från att alla ser att det är en örn! Förlagan är ett "stiliserat roffågelshufvud af brons med halsen i form en hålk." Det är hittat på Gotland i Visbytrakten och är avbildat i Historiska museets katalog från 1907.
On the Styringheim's Luciafeast 2010 I was made a member of The Order of the Panache. And on the Coronation in Attemark in January 2011 Renika was made one too. I made each of us a pouch with the badge of the Panache.

The pouches are of wollen cloth with embroderies in silk. As I at the same occasion got the Styrinheim "Örn" (eagle) I put an eagle on the other side of my pouch. Of course all can se it is an eagle! The orginal is a head of a bird of prey in bronze found near Visby in the begining of the 20th century.En ny kategori/A new category

SCAPosted by Åsa Martinsson 01 Feb, 2011 20:05
Under rubriken SCA lägger vi det som har direkt anknytning till SCA - Drachenwald, Nordmark och Styringheim. En hel del av det vi skriver under Vävning och Medeltid hör också till SCA. De avdelningarna blir, som denna, från och med nu tvåspråkiga.

För den bloggläsare som händelsevis inte känner till SCA betyder det Society of Creative Anachorism. Föreningen startade för ett fyrtiotal år sedan i USA och är nu spridd över hela den kända världen och har 17 kungadömen, de allra flesta i Nordamerika. Vi tillhör baroniet Styringheim (Gotland) inom hertigdömet Nordmark (Norden) inom kungadömet Drachenwald (Europa, Afrika, Mellanöstern)

The material that more specific belong to the SCA-world - Drachenwald, Nordmark and Styringheim - will have its place here. Much of what we write under Vävning/Weaving and Medeltid/Medieval is also of interest för the SCA-people. These parts of the blog will from now on be in both swedish and english.

For the reader that don't know SCA - the full name is the Society of Creative Anachorism. It all begun about forty years ago in USA and is now spread over the whole known world. There are 17 kingdoms, most of them i North Amerika. We belong to the barony of Styringheim (Gotland) in the principality of Nordmark, in the kingdom of Drachenwald.