En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Läderpatinor till Åsa /Leather pattens for Åsa

Medeltid/MedievalPosted by Martin Eriksson 07 Jan, 2014 21:03
Efter att alldeles för länge ha varit ett UFO (Un Finished Object) kunde Åsa på 12th Night Coronation äntligen använda sina läderpatinor som ett par inomhusskor. De planerades på våren, syddes på sommaren och fick till sist sin snörning under mellandagarna.

Too long an UFO (Un Finished Object) Åsa could at last on 12th Night Coronation wear her leather pattens as indoor shoes. They were planned in spring, sewn in the summer and got the final finish between X-mas and New Year.


Det här är mitt allra första försök, och de är bekväma, säger Åsa. Patinorna är inte några direkta kopior. Vi har inspirerats av medeltida interiörbilder, där man ibland ser ett par läderpatinor på golvet. Här är en av de bilder som vi inspirerats av, även om den är lite senare än vårt 1300-tal.

This was my very first attempt, and they are comfortable Åsa says. The pattens are not a direct copy. We were inspired of medieval indoor pictures, where you now and then can see a pair of pattens on the floor. Here is one of the pictures we got inspiration from, though it is a little later than our 14th century.


Och så litteratur: den klassiska Ernfrid Jäfvert "Skomod och skotillverkning" (1938). Om londonfynden har Francis Grew och Margarethe Neergaard skrivit "Shoes and pattens" (1988, reprinted 2011). Den här patinan ur londonfynden (sent 1300-tal) består av flera lager läder, och har en liten klack.

And so litterature: the classical Ernfrid Jäfvert "Skomod och skotillverkning" (1938). On the London findings Francis Grew and Margarethe Neergaard have written "Shoes and pattens" (1988, reprinted 2011). This patten from the London findings (late 14th century) has several layers of leather and also a small heel.

Pilgrimsvandring

Medeltid/MedievalPosted by Martin Eriksson 18 Apr, 2013 12:52
Sista helgen i maj gör vi tillsammans med flera medeltidsvänner en pilgrimsvandring på tre dagar från Visby till Sankt Olofsholm. Biskopen av Visby håller en sändningsmässa för oss i biskopsgårdens kapell. Under vandringen, när vi besöker kyrkor på vägen och innan dagens vandring börjar, ber vi böner ur rosenkransen.

"Pilgrimens Bönbok med jungfru Marie Rosenkrans" har alla böner också på latin. Alla deltagarna ska få var sin liten bok.

Åsa har gjort radband till var och en. En dekad Ave Maria omramade med Pater Noster-pärlor. Träpärlor och avslutat med prydnadstofsar i silke.


Utformningen av radbanden är efter medeltida förlagor.

Bönbok och rosenkrans får bli vårt tack till Frida Gamero som tagit initiativ till den här vandringen och gjort den möjlig.

Underkläder/Underwear

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 25 Feb, 2013 17:28
Anna har skrivit på sin blogg om våra försök med stödjande underkläder inspirerade av fynden från Lengberg castle.

Vi har tittat på bilderna, klippt och nålat. Nu ser mitt försök ut så här. Att sy ihop framstyckena, axelband och snörhål återstår. Om det här fungerar så kommer jag att sy ett mer elegant i linne.

Anna writes on her blogg about our experiments with fitted underwear inspired from the finds from Lengberg castle.

We have looked at the pictures, cut and pinned. Now my test look like this. To sew the frontpieces to each other, shoulder straps, and lace holes remains. If this will be comfortable I will make one more elegant in linnen.


Bokmärke med tre snoddar/Bookmark with three strands

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 18 Nov, 2012 13:59
Tiden går fort! Den här hösten har vi varit på resa mest hela tiden. Vävsömsdynan är färdigbroderad, men jag har bestämt att inte tvätta och valka den förrän dynan med det andra gotlandsmönstret är färdigt.

Lia de Thornegge fick en bandgrind av Martin. Med den gjorde hon ett innovativt bokmärke med TRE snoddar. Hon vävde först en bit med bandgrinden 3 x 5 öglor. Drog ur dem och flätade snoddarna. En så god idé måste testas!Time goes fast! This fall we have been most travelling. The cushion with pattern darning is done, but I have decided not to wash and full it until the cushion with the other pattern from Gotland also is done.

Lia de Thornegge got a rigid heddle from Martin. And she made a innovative bookmark with THREE strands. First she wove some cm with the rigid heddle and 3 x 5 loops. Then she took them out and braided the strands. Such a good idea must of course be tested!


1800-talets mässhake/Chausable from the 1900th century

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 30 Aug, 2012 16:19

Detta hamnar under "Medeltid", inte för att det är medeltid utan för att visa hur den "ursprungliga" mässhaken (se förra posten) under århundradenas lopp förvanskades till ett stelt pansar.

Under 1700- och 1800-talen var mässhakarna svarta eller röda. Smala, stela och försedda med silver- eller guldbroderier. Alborna var försedda med kragar med spets - Gustav Adolfs-kragar - och de var oftast inte så långa att de gick ner till marken. Det borde synts ett par svarta byxben under alban! Ärmarna var vida. Stola användes inte.

This post is under "Medieval", not for it is medieval but to show how the "original" chausable (see the former post) during the centuries is distorted to a stiff armour.

During the 1800th and 1900th centuries the chausables were black or red. Narrow, stiff and embroidered with silver or gold. The albs had collars with lace and they often not reached to the ground. There ougth to be seen a pair of black trouser-legs under the alb! The sleeves were wide. The stole was not used.


Medeltida mässhake/Medieval chausable

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 26 Aug, 2012 15:40

Dockan fick sin nya medeltida mässhake och stola till medeltidsveckan. Mässhaken är sydd av sari-tyg. Trots att det är tunt är det svårt att i ett så litet plagg få fram det rätta fallet. Mässhaken är sydd som en medeltida "klocka" - en halvcirkel hopsydd mitt fram.

The doll got his new medieval chausable and stole in time for the Medieval Week. The chausable is made of fabric for a sari. Even if the fabric is light it is difficult to have a so small garment to look as a fullsized garment. The chausable is made as a medieval bell-shaped chausable - a semicircle sewn together in the front.

Alban utbredd ser ut så här. Den är sydd efter medeltida förebilder.
The alb spread looks like this. It is made after medieval models.

Nya kläder/New clothes

Medeltid/MedievalPosted by Åsa Martinsson 31 Jul, 2012 17:14

Inför min föreläsning på medeltidsveckan - Att klä på en medeltida präst - behöver min docka nya mer korrekta liturgiska medeltida kläder. Här är alban klar. Han borde ha ett bättre cingulum (bälte). Nu saknas bara stolan och mässhaken. Dockan är 55 cm hög.

I´m going to have a lecture in the medieval week - To dress a medieval priest - my doll needs new more correct litugical clothes. Here the alb is completed. He ought to have a better cincture (belt). Now he only miss the stole and causable. The doll is 55 cm high.

Åbo medeltidsmarknad / Turku medieval market

Medeltid/MedievalPosted by Martin Eriksson 08 Jul, 2012 13:40
Turun Keskiaikaiset markkinat 2012

Vi har nu deltagit i vår första marknad. Och den var i Åbo, Finland. Vi var där tillsammans med Iloinen Joutsen - Merry Swan och tog plats mitt emellan deras nya tält och Kerstins medeltidsmode

We have now been at our first market ever. It took place in Turku, Finland . We were there with Iloinen Joutsen – Merry Swan and settled down between them and Kerstins medeltidsmode
Elina - Mervi - Riku - Saara


Det var fantastiskt att uppleva alla som kom för att hjälpa till att resa tälten kvällen innan marknaden började. Den varade i fyra dagar – torsdag till söndag.

Quite fantastic to see all who came to give a hand to rise the tents the evening before the market opened. The market dured for four days – thursday to sunday.

Eftersom vi kommit på onsdag morgon med färjan från Stockholm hade vi hela dagen på oss innan vi skulle träffa de andra. Vi gick till Gamla Stortorget. Där höll en mängd aktörer på med att repetera de olika tablåer som skulle framföras under marknadsdagarna.

As we had arrived early on wedensday with the ferry from Stockholm we had the whole day to spend before meeting the others. We strolled along on the Vanha Suurtori. There a lot of actors were rehearsing their performances during the market days.


Marknaden bredde ut sig från parken vid domkyrkan, längs Aura å och bort till Aboa Vetus. Och så klart inne på Stortorget. Merry Swans läger var klart det vackraste och det verkade bli en samlingspunkt för en hel del reenactare i dräkt.

Eftersom vi inte kan tala någon finska fick vi ha det vi hade att sälja hos Merry Swan. Själva satt vi och gjorde en del hantverk under dagarna. Det gick bra att tala med besökarna på svenska eller engelska. Om det inte gick så bra hade vi alltid Jiri vid sidan om oss. Han gav oss hjälp på finska. Han hörde också till lägret, liksom Mari.

The market was spread out from the park at the cathedral, along the river Aura up to Aboa Vetus. And of course on the Vanha Suurtori itself. The camp of Merry Swan was of course the most beautiful and seemed to be a gatheting point for a lot of reenactors.

As we speek no finnish we were allowed to sell our goods at the Merry Swan's. Ourself we were sitting down making some ”pysseli” during the days. It was easy to speek with the visitors on either swedish or english. If it didn't worked out we had always Jiri at our side. He gave us the help on finnish. He belonged to the camp, as Mari did.


Mari
Jiri, Martin, Åsa

En av kvällarna på marknaden var det ett resease-party. Några av vännerna hade skrivit en medeltida kokbok. Vi förstod att alla ex som förlaget tagit med sålde slut under marknaden. Vi kunde studera bilderna i boken, men inte läsa den finska texten. Kanske kan boken ges ut på ett språk vi kan läsa. Det står mer om boken på vännernas bloggar.

One of the market days there was a release party. Some of our friends had made a book on medieval cookery. We heard that all the copies the publisher had brought to the market were sold. We could study the pictures, but not read the finnish text. Perhaps the book will be published in a language we can read. There is more to be read about the book on the websites of our friends.Och så mötte vi några ur den tyska gruppen MIM - Menschen in Mittelalder.
And so – we met some from the german group MIM – Menschen in Mittelalder.


Tänk vad ett möte på Dubbelkriget i Attemark har fört med sig. Vi hade träffat Mervi och Elina och Saara och Mari där. Och så kom det sig att vi var med dem alla på medeltidsmarknaden i Åbo. Det här vill vi gärna göra fler gånger!

Amazing how a meeting at the Double Wars in Attemark got consequensis. We had met Mervi and Elina and Saara and Mari there. And so it came that we were with them all on the Turku Medieval Market. This we surely want to do again next year
.

« PreviousNext »