En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Naama på resa / Naama on tour

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Martin Eriksson 03 Jul, 2018 20:19
I april 2018 genomförde Svenska Vävakademin ett arrangemang, som kallades "Från handkraft till fotkraft", på Julita. Som representanter för "fotkraften" demonstrerade vi Naama-vävstolen och Åsa höll ett av arrangemangets föredrag, om den medeltida horisontella vävstolen.

In April 2018 Svenska Vävakademin held a symposion, called "Från handkraft till fotkraft" (From Hand Power to Foot Power), at Julita. As representatives for "fotkraften" (the Foot Power) we demonstrated Naama´s Loom. Åsa gave also a speach on the medieval horisontal loom.

Amica Sundström väver på Naamas Loom. Foto Sara Kånåhols.

Vävblock

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Martin Eriksson 14 Apr, 2018 21:48
Inför Vävakademins symposion i slutet av april har Naama-vävstolen fått en viss uppgradering. Hon fick nu egna vävblock, med inspiration från fynd i Lettland (NESAT Nr. 5. 1992). Lennart Olofsson svarade trissorna i rödbok och jag satte dem i block med en avbruten långbågepil som axel.

Naama 1.0

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Martin Eriksson 12 Sep, 2017 13:52

Vi har i flera år önskat att kunna återskapa en medeltida vävverkstad, där vävstol och redskap är tillverkade efter medeltida förebilder, föremål eller manuskriptbilder. Nu har önsketänkandet blivit ett projekt!

For several years, we've wanted to recreate a medieval weaving mill with a loom and tools manufactured based on medieval models, artefacts, or manuscript illuminations. Our wish has finally become a project.

Det började så smått med att jag* under vintern fick tillverkat** några skyttlar och en spollåda. Skyttlar finns bl.a. bevarade från Novgorod. Mina har lite olika former och de är mycket lika de äldre skyttlar utan botten som fortfarande finns kvar. På många medeltida bilder ser man redskapet för att spola garnet. En sådan spollåda har vi nu och den fungerar alldeles utmärkt.

It began on a small scale – during the winter I* had a woodworker** make some shuttles and a winding box for me. Examples of medieval shuttles have been found in places such as Novgorod; mine have varying shapes and are similar to older shuttles with no bottom. You can see winding boxes in many medieval pictures. We now have this type of winding box and it works very well.


Men den stora utmaningen var själva vävstolen. Den skulle tillverkas och utrustas ”medeltida”. Vävstolen har vi planerat i flera år. Och naturligtvis är det Naamas vävstol som är förebilden. Nu före sommaren (2017) blev prototypen färdig. Den fick följa med till Bornholm för att testas under våra veckor där. Naama är tillverkad med sådana mått så att hon isärtagen får plats i bilen.

The greatest challenge was making the loom itself. The goal was to manufacture and equip it "medievally". We had been planning the loom for several years based, of course, on Naama's loom. We finished the prototype this past spring (2017). We brought it with us to Bornholm to test it during our three weeks there. When dismantled, Naama's size allows her to fit into our car.

Den högra bilden tagen i Stormansgården på Bornholm. Foto: Peter Hollbaum-Hansen.

Naama blev utrustad med två skaft med fasta solv. Provvarpen bestod av Möbelåtta enkelt 8/1 som jag vet håller. Tätheten fick jag anpassa till de rörskedar jag har. Inslaget är Kampes 6/1. Nu var ju inte det viktiga att få till ett bra tyg, utan att få vävstolen att fungera och visa oss vad som ska förändras och förbättras.

Naama has two shafts with fixed heddles. The test warp was Möbelåtta, an 8/1 single that I know will hold as a warp yarn. The warp density was adjusted to the reeds which I already have. The weft was Kampes' 6/1 single. It wasn't important to produce a good cloth at this point but, instead, to get the loom to work and to show us what needs to be changed and improved.


Principen är den samma som med en modern vävstol, men det mesta uppför sig faktiskt på ett annat sätt. Till en början luddade varpen så mycket att jag trodde att det skulle bli nödvändigt att klistra den. I Naama blev det större påfrestningar på varpen än då jag vävde med samma garn i min stora vävstol. Efter konsultation med Marie Ekstedt Bjersing så löste det sig. Det hela gick riktigt bra utan klistring med lösare spänning och lägre skäl mm. Det blev till slut också ett riktigt bra tyg, med en trevlig kvalité efter valkning.

The weaving principle is the same as that for a modern loom but, in fact, most things work differently. To start with, the warp pilled so much that I thought that I would need to add sizing. Naama put more stress on the warp when compared with weaving with the same yarn on my big loom. Consulting with Marie Ekstedt Bjersing helped me solve the problems. Sizing wasn't necessary with looser tension, smaller sheds, and other adjustments. At the end, the quality of the cloth was very good, with a nice hand after fulling.

I höst ska vävstolen modifieras en del, tramporna ska fästas framtill som på vår ursprungsbild, varp och tygbommar ska göras om, en lite bättre spännanordning för tygbommen ska ordnas och en del annat. Och så har jag knutit en ny omgång med kortare solv.

This autumn the loom will be modified somewhat – among other things the treadles will be fastened at the front (as in our original picture), the warp beam and fabric beam will be reworked, and the tensioning device for the fabric beam will be improved. I've also made a set of new (shorter) heddles.

Någon gång i vår kan vi berätta om Naamas vävstol version 1.1.

Next spring we'll be able to share more about the Naama loom, version 1.1.

(translation: Randy Sklaver)

* Jag/I = Åsa
** woodworker: Skyttlar/Shuttles = Martin. Spollåda/Winding box = Lennart Olofsson.En början

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Martin Eriksson 22 Apr, 2016 12:33
Vi berättade här en gång: Nu ska vi bygga Naamas vävstol. Efter två år har jag kommit så långt att jag i alla fall har gjort en skyttel. Den är inte riktigt klar på bilden - det saknades en hönsfjäder att hålla fast tenen med. Fjädern kom idag.


Väven ska bli till draperier runt repsängen i medeltidspaviljongen. De är också klara idag.

Bygga vävstol/Building a loom

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Åsa Martinsson 15 Jan, 2014 21:31
Vårens stora projekt är på gång - vi ska äntligen bygga Naamas vävstol! Det är en dröm sedan många år. Hennes vävstol är byggd så som en hantverkares vävstol var, och fortfarande är. Den blir en miniversion av min stora vävstol. Naama i sin vävstol är också vår - Rismas - logga.

Om Naama och hennes vävstol har vi skrivit ett par inlägg här på bloggen. Om min vävstol kan man läsa HÄR. Den ser mindre ut på bilden än vad den är i verkligheten!

The great project of spring will begin - we are at last going to build Naama´s loom! It has been a dream for many years. Her loom is build as an artisans loom - as it was then and still is. It will be a mini version of my big loom. Naama sitting in her loom is our - Rismas - logo.

About Naama and her loom we have written here on the blog (in swedish). About my loom you can read HERE. It looks smaller than it actually is.


Bloggens banner

Naamas vävstol/Naama´s loomPosted by Åsa Martinsson 31 Dec, 2009 16:23
Jag har letat medeltida vävstolsbilder under flera år och mötte Naama i sin vävstol första gången i Trevelyan, Engelska kulturbilder från 1951. Här finns en svart-vit bild, enbart på Naama i vävstolen, man skymtar något, bakom vävstolen, som skulle kunna tolkas som ett bord med en bok och ett glas. Det här undrade jag en del över. Kommentaren till bilden lyder: "Lägg märke till den noggranna detaljskildringen i den här återgivna scenen, där en kvinna sitter och väver." Bilden är en illustration till ett avsnitt om klädeshandeln. Till vilken bibelscen bilden hör finns inte angivet och vem det är som väver framgår inte heller.

Det var vävstolens konstruktion som tilltalade mig, eftersom den har den uppbyggnaden som en yrkesvävares har haft långt fram i tiden. Man liksom sitter inne i den. Så var också den Ekenmarksvävstol för damastvävning som jag vävde på i många år. Ekenmarkaren är förebild för den nya vävstol jag nu använder.

Jag har då och då använt bilden, färglagd med egna färger, som en sort logga för mig som medeltida vävare.

När jag letade vidare på nätet hittade jag orginalbilden på British Library, men fortfarande beskuren på liknade sätt. Här fanns i katalogen en närmare anvisning om väverskan: "Naamah, the daughter of Lamech and Stella, working at her loom."

Till slut har jag funnit hela bilden HÄR*. Bilden i bloggens banner är hämtad därifrån.
I boken The Egerton Genesis av Mary Coker Joslin and Carolyn Coker Joslin Watson (2001) kan man läsa om den bibelbilderbok som bilden kommer ifrån. Boken finns på ett enda bibliotek i Sverige - Almedalsbiblioteket i Visby!

Naamas bror Tuval Kain finns med, mest för att peka på andra hantverk, men också för hans förkläde är så fint.


* Den länken finns inte längre. Men på min hemsida finns bilden med hela hennes familj.