En blogg om vävning

En blogg om vävning

Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Med vävningen binder vi ihop nutid och dåtid. Här skriver vi om både den nutida vävningen och de projekt som hör samman med våra försök att förmedla en bild av medeltiden.

The blogg of Åsa and Martin about weaving and the middle ages. We are writing about modern weaving and our attempts to reenact the medieval time.

Prissättning

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 24 Mar, 2017 11:58
Vad blir priset för ett krusdok med vävda kanter?

På hemsidan har jag skrivit om att "Sätta pris på min väv – sätta pris på mitt arbete". Om jag använder min mall för att räkna ut ett pris på ett av mina krusdok med vävda kanter så blir det så här.

Det gick inte att infoga en tabell på min blogg så uträkningen finns som ett pdf att ta hem och titta på.

Obs att jag inte tar med några kostnader för lokal, redskap, försäkringar mm, allt som bör finnas med. Här är det enbart arbetstiden och material
.

Det finns tre alternativ, beroende på hur jag värderar min lön - vad vill jag ha i månadslön om jag skulle arbeta heltid-

Så vad säger ni? Vad ska jag sätta för pris på ett dok?

Vävt krusdok nr 1/Wowen frilled veil no 1

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 07 Feb, 2017 17:09
I manuskriptbilder och på skulpturer ser man ofta de avlånga krusdoken, som svepts runt huvud och axlar på många olika sätt. Eller som lagts i dubbla lager och lämnar halsen bar. Samma avlånga dok kan alltså bäras på flera olika sätt. Ofta har de här doken en mycket liten och svagt krusad kant. Det har diskuterats om det är påsydda eller vävda krus.

I rapporten Textiles from Burgos Cathedral (Camilla Luise Dahl, Marianne Vedeler, Concha Herrero Carretero) beskrivs ett antal långa, smala (11-18 cm) band, vävda i silke och med veckade eller krusade kanter. Det här är inte slöjor, utan snarare är det huvud- eller kindband.

Det är en variation i hur kanterna ser ut. Men huvudsakliga har de tjockare trådar i kanterna, ibland enkeltrådar, ibland dubbla trådar. Inslaget är samma som i den tunna varpen.

Även om det inte är den här sortens textilier som jag vill väva, utan linneslöjor med krusad kant, så visar de här textilierna så tydligt hur man kan konstruera den krusade kanten att jag går efter den.

Det jag vill väva är en linneslöja med en liten krusad kant – 50 cm bred med krus på båda sidorna och 150 cm lång.

Jag har ett fint lingarn 28/1. Med det har jag för ett år sedan provvävt med olika täthet och med olika sätt att krusa kanten. I de spanska sidenvävnaderna var tråden i kanten 1,5–2 gånger så tjock som i mittpartiet. Lingarn 16/1 stämde därför bra till kanten.

I det första krusdoket, som jag nu vävt, är kanttrådarna enkla och det är samma täthet i kanten som i mittpartiet. Det innebär att kanten blir tätare och mer kompakt.

Kanttrådarna varpas för sig. De dras inte på tillsammans med den övriga varpen, utan får hänga lösa bak på vävstolen, upplindade på en spole på var sida. Vid provvävningen visade sig att två damastlod var en lämplig tyngd.

Kruset bildades genom att jag vävde ett antal inslag (här 14). Efter det så drog jag ner kanten, så att inslagslinjen blev rak igen och fixerade med en nål. Så vävde jag samma antal inslag igen, drog ner kanten och flyttade nålen.


Den lilla kroken, gemet, håller ut kanten så att jag inte behöver hålla ut kanttrådarna med fingrarna. Den kom jag på efter att ha vävt 50 cm. Den har ett snöre och en tyngd och hänger över kanten på vävstolen.

Själva vävsättet är enkelt, tuskaft (plain weave). Svårigheten ligger i att hantera de lösare kanttrådarna. Genom att ändra spänningen mellan bottenväven och kanterna kan man krusa mer eller mindre.

Här är kruset efter tvätt och strykning av mittpartiet. Kruset borde gå att vecka.
Det finns varp kvar i vävstolen till ytterligare ett dok. Då ska jag väva ett krus med dubbla trådar.


Often you can see the long frilled veils on manuscript illuminations and on sculptures. The veils are draped around head and shoulders in different ways. They can also be worn in double layers leaving the neck unveiled. The same long veil can be worn in many different ways. The veils have often a small and slightly frilled edge. It has been discussed if the edge is sewn on the veil or if it is a woven frilled veil.

The report Textiles from Burgos Cathedral (Camilla Luise Dahl, Marianne Vedeler, Concha Herrero Carretero) describes some long, narrow (11-18 cm) woven silk ribbons, with pleated or frilled edges. These are no veils but rather head or cheek ribbons.

There is a variation of the edges. But mainly they have thicker yarn in the edges, sometimes single threads, sometimes double threads. The weft is the same as the warp in the main weave.

This is not the kind of textiles I want to weave. I want to weave frilled linen veils. But these textiles show clearly how to make a frilled edge. So I go along with it.

My weaving project is a linen veil, 50 cm width, with a small frilled edge on both sides and with a length of 150 cm.

I have a fine linen yarn 28/1. Last year I made some samples with varying closeness and frilling the edges in different ways. In the spanish silk weavings the thread in the edge was 1,5-2 times as thick as the main weave. Linen yarn 16/1 will therefore be fine for the edge.

The first of the frilled veil now woven has single yarn in the edges. The edge and the main weave are of the same set. This means, that the edge will be thicker and more dense.

The threads for the edge are warped separatly and will hang loose at the far end of the loom, winded on a reel on each side. Two damask weight were enough.

The frills were made in this way. I weaved 14 wefts, pulled the edge so the weft line again became straight, and fixed it with a needle. Again I weaved 14 wefts, pulled the edge and moved the needle.

The small hook, the paper-clip, straighten the edge so it was no need for me to hold it in with my fingers. It took me 50 cm of weaving to find out. The paper-clip is attached to a string with a small weight hanging over the side of the loom.

The weaving manner is quite simple. It is a plain weave. The difficulty is to handle the loose hanging threads for the edge frills. Changing the tension of the main warp and the edge warp you can make the edges more or less frilled.

The frilled veil washed and after ironing of the main weave. It could be pleated.
There is some warp left in the loom enough for another veil. I will weave a veil with double threads edges.


Manuskriptfilt 3/Manuscript blanket 3

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 27 Mar, 2015 20:56
Den tredje filten blir en mycket enkelt filt. Det finns många bilder av filtar med smala ränder. Eftersom jag har mörkt grått garn och en hel del av små härvor av olika färger, så blir det här en filt i ofärgad ull med smala ränder i flera färger.

Den sista filten är en hemlighet!
Blanket or cloak from Guddal, Norway. Museum : Universitetsmuseet i Bergen, InventoryNo : 030999, BRM 31/3. C-14: 1035-1165 CE.
Judith kills Holofernes Quill drawing, coloured; Illustration cycle Typology; Miniature ; South West Germany(?) , Austria(?) 1330 ; 1340 ; Vienna ; Austria; Vienna; Austrian National Library; cod. s. n. 2612 ; fol. 32v In Speculum Humanae Salvationis ; Mitteleuropäische Schulen I, Kat. 123


The third blanket will be a very plain blanket. There are many pictures of blankets with narrow stripes. As I have a lot of dark grey yarn and some small skeins in different colours will this be a blanket in undyed wool with narrow stripes in several colours.

The last blanket is a secret!

Manuskriptfilt 2/Manuscript blanket 2

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 19 Mar, 2015 17:30
Fauvel's wedding, Roman de Fauvel (BNF Fr. 146, fol. 34), c. 1320.


Jag har hittat flera bilder med breda ränder i två färger. Alla har också smala vita ränder. Som i den här bilden.

Den här filten tänkte jag väva i grått och blått. Men så hittade jag ett antal härvor lila garn. Och ränderna är ju svagt lila!I have found many pictures with wide stripes in två colours. All also have narrow white stripes. Like this picture.

This blanket I planned to weave in grey and blue. But I found some mauve yarn in my shelf. And the colour in the picture is light mauve!
Manuskriptfiltar/Manuscript blankets

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 18 Mar, 2015 15:27
I vävstolen just nu: en 160 bred mellangrå varp i filtgarn 6/2. Det grå garn som fanns hemma räckte till en varp för fyra långa filtar. Utmaningen är att väva tvärrandig filtar efter manuskriptbilder. OCH med de garner som finns hemma. Det ska bli fyra helt olika filtar.

In the loom just now: a 160 cm width in reed light grey wollen warp, 6/2. The yarn I had at home was enough for a warp to four blankets. The challenge is to weave striped blankets after manuscript pictures. AND with yarns I have at home. It will be four different blankets.

Det här är den första – This is the first.
Death of Mary Tempera painting wood ; Furniture sacral ; Winged Altar ; by "Habsburgischer Hofmaler" ; Vienna ; 1370 ; 1372 ; Innsbruck ; Austria ; Tyrolia ; "Landesmuseum Ferdinandeum Leihgabe Stift Wilten.

Först tänkte jag att botten får bli ljust grå, men efter en titt i garnhyllan fanns där 500 g ljust rosa garn! Vad som behövdes för bottenpartierna.

At first I thougt that the bottom would be a very light grey, but then I found 500 g of a light pink yarn! Enough för the bottom.

Så här ser det ut i vävstolen – This is a picture from the loom

Filtarna vävs i 4-sk kypert. Men jag har solvat på 8 skaft för att försöka få med de små vita prickar som finns i en del bilder.

I am weaving in a 4 shaft twill, but I have threaded it on 8 shaft in an attempt to weave the small white spots you can see in many manuscript.

Funderingar kring ett randigt tyg / Thoughts about a fabric with stripes

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 01 Nov, 2014 13:31

Jag har tänkt på vanten från Lödöse under rätt många år och arbetat med den då och då. Vanten har fått sin egen sida på textilverkstad.se. På vantens sida finns nu "Funderingar kring ett randigt tyg"

Eftersom den svenska texten redan finns på Textilverkstad räcker det att hänvisa till den HÄR.


I have thought about the mitten from Lödöse rather many years, and have worked with it from time to time. The mitten has got its own page on textilverkstad.se. On the mitten´s page is now "Funderingar kring ett randigt tyg" /Thoughts about a fabric with stripes.

The swedish text is already published on Textilverkstad, and I link to it HERE. There is also some more pictures.

The mitten from Lödöse made me ponder upon striped medieval fabric. When looking at the upper side of the mitten you find that the repeat is 16 cm – the stripe is 2,5 cm and the space between 13,5 cm. Now, as the mitten has no seam on the top you can measure the space to the next stripe – it is 16,5 cm. This repeat is then 19 cm. After that there is no further stripe and the space to the bottom is 18 cm. You can observe three stripes, all of them 2,5 cm. The space between them 13,5 cm, 16,5 cm and at least 18 cm. This differ too much to depend on deformation during the years in the ground. I think they have weaved a stripe, some space, next stripe and so on. But not caring to get the same space between the stripes.

As a weaver I ask myself if this is a "medieval" way of weaving and looking at patterns and stripes or perhaps this fabric is woven by an unskilled weaver. To get the same space between the stripes is not very difficult. Perhaps the weavers of our time want it more symmetrical than the weavers in the medieval time.

Now, what will happen with the mitten if you use a fabric with regular space between the stripes, after weaving such a fabric?

I did weave a fabric regularly striped. When planning the weaving I calculated to place the pair of mittens side by side. That would be a fabric width of about 50 cm and a length of 63 cm for one pair of mittens. The fabric should be enough for three pairs of mittens. If I then weave a fabric with a report of 16,5 to 18 cm there will be also a stripe on the base of the mitten´s inside.

The fabric also became an experiment with a new quality. I fulled it roughly in the dryer to get the right width and length. The result was a repeat of 16,5 cm and you get four stripes on each mitten.Vävprojekt/Weaving projects

Vävning/WeavingPosted by Åsa Martinsson 15 Jan, 2014 21:21
Under "Vävning" har jag inte skrivit något under hela förra året. Men det betyder inte att det saknats vävprojekt! Jag har vävt sängutrustning och annat till Stormannens kammare på Middelaldercentret på Bornholm. Allt detta finns under "Bornholm 2013". Också under 2014 kommer det mest att handla om Bornholm. Men också något inför den stora Vävmässan i september.

I have not written anything here under "Weaving" during the last year. But it dosen´t means that there were no weaving projects. I have woven textilies for the bed and the chamber on the Medieval Center on Bornholm. All about that you can read in "Bornholm 2013". Sorry - just in swedish. This year the most of my weaving will be for Bornholm. But also something for the Weaving Fair in september.

En salig blandning

Vävning/WeavingPosted by Martin Eriksson 30 Oct, 2011 12:28
An exhibition in the Loom Museum at the Glimåkra Vävdagar 2011.

Inför Vävdagarna i Glimåkra frågade Lillemor Johansson om Åsa ville göra en av utställningarna i Vävstolsmuseet. De kom överens om att det skulle handla om "vid-sidan-om-vävar" och Lillemor satte namnet på utställningen: En salig blandning.

På bilden två filtar som för ett tag sedan vävdes för Vävmagasinet. Som vanligt blev det varp över och då blev det en liten praktisk filt när man sover på långfärdsbussen till Taizé.

Framför filtarna två sjalar. Åsa vävde några till guiderna på Linnés Råshult. Sjalarna här kan underligt nog också användas till en vikingatida kvinnodräkt.

De svarta sjalarna är ett prov av en 16-sk vävstyrning. Det finns en äldre Varpapu på folkhögskolan på Hemse. Den ville Åsa testa. Det här mönstret vill man inte trampa!

Den stora vävstolen där hemma utrustades med nya sax-trampor och de testades med att Åsa vävde några sjalar i språngdräll.

Ett bord med en röd duk i ylledamast och utställningsgodis i medeltidsservis. Ett annat bord med sju par handledsmuddar, som är vävda på en grindvävstol med en eller två grindar.Next »